26/08/2022
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” นำเสนอโครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ พร้อมมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง” 🏗
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ 📺 “บ่ายนี้มีคำตอบ” นำเสนอโครงการทางพิเศ […]
19/08/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง 🚄 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 🚅 ครบรอบ 30 ปี 🎊
🌟 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง🚅 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 🚄 ครบรอบ 30 ปี […]
18/08/2022
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมบันทึก 🎬 เทปโทรทัศน์ 📺 รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” หัวข้อ “การยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus” 🌟
👨🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมบันทึก 🎬 เทปโทรทัศน์ 📺 รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” หัวข้อ “การยก […]