06/12/2020
กทพ. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “คมนาคมตามรอยพระยุคลบาท ความสุขเพื่อปวงประชา”
กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” ภายใต้แนวคิด “คมนาคมตามรอยพระ […]