13/10/2020
กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเท […]