24/06/2020
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเป […]