10/10/2016
กทพ. ร่วมมือ เอสซีจี เคมิคอลส์ ส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าและบริการ HVA จากวัตถุดิบในประเทศ เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑๐ ห้อง Hall ๔ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ การทางพิ […]