21/11/2022
🤵🏻 รมว.คมนาคม เดินหน้า 🖋📋 MOU เชื่อมโยง 🔗 ระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่าง กทพ. กับ 👮🏻 บช.ก.
🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าลงนาม🖋📋 บันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบ […]