17/12/2023
🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 🚨
🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่น ในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถน […]