28/09/2022
🏢 กทพ. เตรียมเข้าร่วมภาคีเครือข่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) กับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ♻️ 🛣
🏢 กทพ. เตรียมเข้าร่วมภาคีเครือข่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) กับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ♻️ […]