23/03/2020
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ในการผ่านทางแทนการ […]