27/12/2022
✅ กทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 🎊 พ.ศ. 2566 🚗 🚙 🚚
✅ กทพ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศก […]