26/09/2022
🛣 กทพ. จับมือสถานีวิทยุ 🔊📻 จส.100 จัดกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลัดฟ้าสู่เขาใหญ่ ร่วมใจสร้างแหล่งอาหารเพื่อน้อง” 👧👦🏕🏞
🛣 กทพ. จับมือ สถานีวิทยุ จส.100 จัดกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลัดฟ […]