23/10/2014
กทพ. รับรางวัล Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รับรางวัล “Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบ” […]