06/11/2023
🛣 กทพ. เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษ และประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดตราด ✨
🛣 กทพ. เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษ และประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดตราด ✨ […]