21/10/2020
กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ 59
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางพงษ์ทิพยา สมชิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้ […]