20/12/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 22 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเ […]
28/11/2023
🎋 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 24 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบ 24 ปี  🎉 🗓️ วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) […]
20/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62  🎉 🗓️ วันนี้ (20 ตุลา […]
09/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 21 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ […]
09/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 21 ปี  🎉 🗓️ วันนี้ (9 ตุลาคม 2566) เวลา 09.0 […]
09/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี (สบน.) 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 21 ปี (สบน.)  🎉 🗓️ วัน […]
06/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี  🎉 🗓️ วันนี้ (6 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 […]
03/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) […]
16/10/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
วันนี้ (16 ตุลาคม 2563 ) นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ […]