05/04/2024
🎁 🚗 6 เมษายน 2567 (วันจักรี) กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🛣 รวม 60 ด่าน 🎉 🆓
🎉 6 เมษายน 2567 (วันจักรี) 🆓 🚗 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🆓 🛣 รวม 60 ด่าน 🆓 🆓 🆓 🛣 การทางพิเ […]