29/02/2024
🎋 กทพ. ร่วมงานวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 45 ปี 🎉
🎊 กทพ. ร่วมงานวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 45 ปี 🎋 วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. […]
19/01/2024
🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบปีที่ 64 🎉
🚩 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบปีที่ 64 🌟 🎉 วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวล […]
17/11/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี 🎉
🚩 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี 🌟 🎉 🛣️ วันนี้ (17 พฤศจิก […]
01/11/2023
🎋 กทพ. ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก้าวสู่ปีที่ 58 (ธ.ก.ส.) 🎉
🚩 กทพ. ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก้าวสู่ปีที่ 58 (ธ.ก.ส.) 🌟 🛣️ วันน […]
22/07/2020
ผช.ผวก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 90
นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในง […]