26/07/2023
🎁 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🛣 รวม 60 ด่าน 🎉 ในวันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 🆓
🎉 ✅  กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🛣 รวม 60 ด่าน 🎁 วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 1 – 2 สิง […]