23/10/2014
กทพ. ได้รับรางวัลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ กทพ. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกร […]
23/10/2014
กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราช […]
23/10/2014
ผู้ว่าการ กทพ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี ๒๕๕๕
วันนี้ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐม […]