16/11/2022
🤵🏻 รองผู้ว่าการ กทพ. นำคณะตรวจเยี่ยม 🏢 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) การประชุม APEC 2022 ของ กทพ. 🛣
🤵🏻 รองผู้ว่าการ กทพ. นำคณะตรวจเยี่ยม 🏢 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) การประชุม APEC 2022 ของ กทพ. […]
13/10/2022
📣 กทพ. จัดตั้ง 👮🏻👲👷ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 🚨🏙 (War Room) ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 🔴
📣 กทพ. จัดตั้ง 👮🏻👲👷ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 🚨🏙 (War Room) ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – […]