07/09/2015
กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยแ […]