21 พฤศจิกายน, 2017
สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
8 กุมภาพันธ์, 2017
สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “สานฝันการบิน ครั้งที่ ๘”
โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ ๘      สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “สานฝันการบิน ครั้งที่ ๘ […]