19/02/2024
🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 🎉
🎊 🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 🎉 เมื่อว […]