10/11/2016
กทพ. ตั้งจุดบริการประจำเต๊นท์ให้บริการสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง
วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมบริการแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนที่เดินทา […]
24/10/2016
กทพ. ได้รับเงินสมทบจิตอาสาจากสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สพ. กทพ.) บริจาคสมทบช่วยซื้ออาหาร เครื่องดื่ม มาร่วมบริการแจกจ่ายแก่ประชาชน ที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กทพ. ได้รับเงินสมทบจิตอาสาจากสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สพ. กทพ.) บริจาคสมทบช่วยซื้อ […]