21/05/2024
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📑 ผลงานพร้อมรับมอบ 📇 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🏬
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📚 ผลงานพร้อมรับมอบเกียรติ 📇 บัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี […]
06/06/2023
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📑 ผลงานพร้อมรับมอบ 📇 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🏬
🏆 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอ 📚 ผลงานพร้อมรับมอบเกียรติ 📇 บัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2 […]
06/09/2022
🌟 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
🏅 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 25 […]