06/07/2023
✨ กทพ. เข้ารับของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ✨❤️
✨  กทพ. เข้ารับของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป […]
24/11/2022
✨ กทพ. ร่วมถวาย 💐แจกันดอกไม้ และ 🖋🗒ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 💫
กทพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ 💐 และลงนามถวายพระพร 🖋🗒 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]