21/05/2023
✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 📢 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ 🇹🇭 ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ✨
✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ขอเช […]
20/05/2023
📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 📒📙
📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน […]