23/06/2023
🏯 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วม 📄🖋 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🙏🏻
🏯 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วม 📄🖋 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลม […]