05/09/2023
🛣 กทพ. สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม 🚗 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 🌉
🚩 กทพ. สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 🌟 🛣 […]