10/11/2017
กทพ. บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอสมุดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธ […]