28/08/2018
กทพ. จัดกิจกรรม สิงหาพาแม่เที่ยว กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๕๖๑ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “สิงหาพาแม่เที่ยว กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๕๖๑” ในวั […]