02/02/2023
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เข้าร่วมยกชิ้นส่วน Steel Deck ชิ้นสุดท้าย เชื่อมพื้นสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 เสร็จสมบูรณ์
🚩 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 👷‍♂️ เข้าร่วมยกชิ้นส่วน Steel Deck ชิ้นสุดท้าย เชื่อมพื้นสะพ […]