13/01/2016
พิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ ๑๓
พิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ ๑๓   วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคา […]