04/03/2021
การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564