16 กันยายน, 2020
กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง From Breakdown to Breakthrough : the New Challenge towards Sustainability
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง F […]