29/07/2016
กทพ. จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “กทพ. กับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
กทพ. จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “กทพ. กับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ”   วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ […]