11/11/2022
🛣 กทพ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 📊📔
🛣 กทพ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) […]