16/01/2024
🌟 กทพ. ร่วมงาน HEART of GIVING LOVING KINDNESS สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกัน ด้วยความรักความเมตตา 🤝❤ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
🛣 🌟 กทพ. ร่วมงาน HEART of GIVING LOVING KINDNESS สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกัน ด้วยความรักคว […]