18/09/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี  🎉 […]
19/09/2022
🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 🎊
🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 107 ปี 🎊 ⭐️ 🗓 วันนี้ ( […]