09/10/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 21 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ […]