01/11/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ✨
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 🔖 🗓️ […]
17/10/2023
🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. ✨
🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในโอกาสได้รับการ […]
16/10/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ✨
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ✨ 🗓️ เมื่อวัน […]