26 กรกฎาคม, 2019
คณะผู้บริหาร กทพ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. นำผู้บริห […]
21 มีนาคม, 2017
กทพ. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และประสิ […]