29/05/2020
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก กทพ. […]