29/09/2017
กทพ. เบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๑ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง เพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช […]