26 มกราคม, 2018
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ และ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตั้งไฟส่องป้ายบอกทาง
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๖ – […]