08/08/2023
🔖 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” 🌟
🔖 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” 🌟 ✅ 🗂️ เ […]