30/03/2023
🚩 กทพ. จัดบรรยายพิเศษหลักสูตร การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และราคากลาง 🌟
🚩 กทพ. จัดบรรยายพิเศษหลักสูตร “การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และราคากลาง” 🌟 […]