01/09/2022
🏅 กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล 🏆 โครงการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ 🤖 Robot Informative EXAT Building 🏢
🏅 กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล 🏆 โครงการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ 🤖 Robot Informative EXAT Building 🏢 🗓 วันนี้ […]