29/09/2023
🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี 🎉
🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี  🎉 🗓️ […]
30/09/2022
🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 46 ปี 🎊
🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 46 ปี 🎊 🗓 วันนี้ (30 กั […]