7 สิงหาคม, 2018
กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีที่ ๖
วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุ […]
6 กรกฎาคม, 2016
กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ปี ๖
วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบ […]